top of page

Priser

I saker hvor det innvilges fri rettshjelp vil jeg akseptere satsene for fri rettshjelp. De fleste klienter vil etter regelverket måtte betale en egenandel. For arbeid som faller utenfor områdene fri rettshjelp er det en timepris på kr. 1.600,- + MVA (2019).

 

Din henvendelse vil være kostnadsfri inntil vi inngår avtale om bistand. For de fleste oppdrag vil det bli utferdiget en skriftlig oppdragsbekreftelse. For helt korte oppdrag av mindre enn 3 times varighet vil skriftlig oppdragsbekreftelse kunne utelates.  

bottom of page