top of page

Om Haugland

Advokat Øystein Haugland

Jeg tok juridisk embetseksamen i 1983 og har etter to års praksis som advokatfullmektig arbeidet som advokat.


Siden 1991 har jeg drevet min virksomhet som deltager i foretaket Advokatfirmaet Haugland & Co. ANS. I 2018 ble firmaet avviklet og jeg har siden da drevet min virksomhet i enkeltpersonsforetaket Advokat Øystein Haugland.


Jeg tar oppdrag innenfor områdene arv- familie- og skifterett, husleierett, arbeidsrett og trygderett. Jeg har mange års erfaring med gjeldsordninger, både i egenskap av medhjelper for Namsmyndighetene, men også i utenrettslige gjeldsordninger. Videre har jeg bred erfaring i utlendingsrett og problemstillinger tilknyttet lov om psykisk helsevern, samt pasientrettighetsloven. Jeg påtar meg også oppdrag tilknyttet konkurs og akkordspørsmål. Endelig nevnes at jeg har erfaring med bistand til foretak som driver betalingsformidling.
 

bottom of page